visual

Electro-acupunctuur

Wat is electro acupunctuur ?

 

Deze diagnostische vorm van electro-acupunctuur is ontwikkeld door de Duitse arts Dr. Reinhold Voll, en berust op het feit dat acupunctuurpunten een bepaalde elektrische weerstand hebben die op de huid meetbaar is. Het meetapparaat produceert een klein stroompje van 1 Volt dat tijdens het meten door het lichaam stroomt. Deze meting wordt verricht aan handen en voeten. De meetpunten hebben een relatie met organen en met het gebit.

 

Wie hebben baat bij electro acupunctuur?

 

Als u chronische klachten heeft, heeft u vaak al verschillende bezoeken bij artsen afgelegd. Soms heeft u te horen gekregen dat u maar moet leren leven met de aandoening. Ondanks alle kennis en kunde van de reguliere geneeskunde zijn er in Nederland chronisch zieken. Het is een feit dat 30% van de consulten bij artsen uitkomt op: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).

Juist mensen met onbegrepen of chronische klachten kunnen baat hebben bij de complementaire geneeswijzen.

Bij chronische klachten is het belangrijk om de oorzaken op te sporen. Wanneer deze oorzaken systematisch worden aangepakt, kan het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komen.

Het kan dan gaan om klachten aan:

 • Immuunsysteem                                                                          
 • Lymfestelsel
 • Luchtwegen
 • Spijsvertering
 • Urinewegen                              
 • Motorische stelsel
 • Zenuwstelsel en zintuigen
 • Psyche (bijv. burn-out)
 • Huid
   
Voorafgaand aan de afspraak

 

Voorafgaand aan de electro-acupunctuur meting wordt er een anamnese afgenomen. Dat is een vragenlijst die u thuis kunt invullen. Het eerste consult zal bestaan uit een gespreksgedeelte en een meetgedeelte.

 

Hoe gaat de behandeling verder?

 

Bij een abnormale uitslag van de meter (te hoog, te laag, of met een daling) is het nodig de meetwaarden te normaliseren. Door het selecteren van de juiste testampullen, waarbij een vastgesteld schema wordt doorlopen, is het mogelijk om te zoeken naar het juiste middel in de juiste dosering. Zo kunnen voor diverse aandoeningen bijpassende middelen (orthomoleculair, bachbloesems, fytotherapeutisch, homeopathisch, en/of mineralen) worden ingezet. Na enkele weken wordt de meting herhaald om zo nodig bij te sturen in middelen en/of dosering.

 

Ook voor vroegdiagnostiek

 

De electro-acupunctuur methode is ook zeer geschikt voor vroegdiagnostiek. Het is raadzaam om bijvoorbeeld één keer per jaar een totale meting van het lichaam te laten verrichten. Mogelijke verstoringen kunnen op deze manier al in een vroeg stadium worden bijgestuurd. Uit de praktijk blijkt regelmatig dat er energetisch al verstoringen zijn te vinden, die klinisch-chemisch (bijv. door bloedonderzoek) nog niet zijn vast te stellen. 

Preventie komt steeds meer centraal te staan in de zorg. Deze benadering sluit naadloos aan bij Holos en is het sterke punt van de electro acupunctuur. Maak gebruik van deze gerichte benadering; voorkomen is beter dan genezen.


Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeeld 1. klachten na antibioticakuur

 

Iemand heeft een longontsteking gehad, waarvoor een antibioticakuur nodig was. Daarna blijven er klachten van moeheid, ontregelde ontlasting, stemmingswisselingen en algehele malaise. Bloedonderzoek wijst niets uit, maar de persoon in kwestie voelt zich toch niet lekker in zijn vel zitten. De E.A.V.-meting toont aan dat op diverse plaatsen een neerwaartse beweging van de meter is te zien en dat de puntmeetwaarden van de darmen het meest afwijken.

Antibiotica hebben een negatieve invloed op de hoeveelheid en diversiteit van micro-organismen in het maag-darmkanaal, ook bij afwezigheid van diarree of constipatie. Suppletie met probiotica (belangrijk om uit te laten testen welke probiotica het beste is!) tijdens en na een antibioticakuur om het microbiële evenwicht te herstellen is daarom altijd aan te raden.

Voorbeeld 2. Het belang van vitamine B12

 

Een vrouw heeft diabetes en slikt dagelijks metformine. Zij klaagt over moeheid, heeft krachtvermindering in benen en armen, slecht genezende wondjes, haaruitval en ontstekingen. Ook voelt ze zich neerslachtig. Uit de E.A.V.-meting blijkt dat er een tekort is aan vitamine B12. Het is bekend dat er door het gebruik van metformine een B12 tekort kan ontstaan. Door regelmatige suppletie van B12 verminderen na enige tijd haar klachten. Vitamine B12 speelt een belangrijke rol bij het aanmaken van bloed en bij de hersenfuncties. Ook is het essentieel voor de cellulaire stofwisseling, vooral in het maag-darmkanaal, het beenmerg en het zenuwweefsel. Veel mensen hebben tegenwoordig een B12 tekort. Met E.A.V. is het mogelijk om de juiste vorm van de toe te dienen B12 uit te meten. In sommige gevallen is het injecteren van ampullen het beste, in die gevallen werk ik uitsluitend samen met de huisarts.

Voorbeeld 3. Tekenbeet

 

Een jonge man meldt zich met een verlaagd Hb-gehalte en een doorgemaakte infectieziekte. Hij klaagt over extreme moeheid, spier-, en gewrichtspijn en bij sportieve inspanning pijn op de borst. Na bezoek aan zijn arts krijgt hij het advies om enige tijd Iron Vital F te slikken. Het advies op zich is goed, maar naar de oorzaak is verder niet gezocht. Na een uitgebreide anamnese en E.A.V.-meting komt naar voren dat er sprake is van de ziekte van Lyme.

Lyme is een ernstige aandoening en komt veel voor. Bent u van mening dat u deze aandoening heeft, wacht niet te lang, hoe eerder behandeld hoe beter de prognose.
Maak nu een afspraak.


Korte uitleg van de ziekte van Lyme

Jaarlijks worden ruim 1 miljoen mensen gebeten door een teek en velen worden besmet met de borrelia-bacterie. Een deel daarvan ontwikkelt de ziekte van Lyme. Een groot deel van deze ziektegevallen wordt tijdig herkend en behandeld. Maar bij een ander deel – de schattingen lopen uiteen van 20 tot 50% – wordt de besmetting niet herkend en blijft die daardoor (te lang) onbehandeld. Sommigen ontwikkelen ernstige ziekteverschijnselen en raken daardoor geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Een moeilijk probleem bij de ziekte van Lyme is het diagnostiseren want helaas is bloedonderzoek in ongeveer 50% niet betrouwbaar. 

De standaard Lyme testen zijn om allerlei redenen onbetrouwbaar, vooral in de eerste maanden na infectie wordt een ruime meerderheid van de Borrelia infecties NIET gedetecteerd. Een negatieve test sluit Lyme nooit uit!

Bij late/chronische Lyme patiënten blijkt dat de diagnosetijd erg lang is: bij 19,5% tussen vier maanden en een jaar, bij 16% tussen één en twee jaar en bij meer dan 25% langer dan twee jaar. En hoe later de diagnose wordt gesteld, hoe slechter de prognose is. Na de diagnose schrijft een arts vaak antibiotica vooor, voor een periode variërend van 2 weken tot 3 maanden. Helaas blijkt niet iedereen genezen na afloop van de antibioticakuur. Al die tijd heeft het immuunsysteem behoorlijk onder druk gestaan.


Wat blijkt uit de praktijk?

Een grote groep mensen die ooit een tekenbeet heeft opgelopen, knapt niet op na een infectie van een griep of een ander micro-organisme en ontwikkelt vanaf dat moment allerlei klachten. Na veel onderzoek worden deze mensen gediagnostiseerd met:

 • MS (multipele sclerose)
 • CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom)
 • Fibromyalgie
 • ALS (amyotrofische lateraalsclerose)
 • Parkinson
 • Reuma
 • Epstein Barr virus (Pfeiffer)
 • Alzheimer
 • Psychische klachten

Soms kunnen deze aandoeningen in verband staan met een vroegere borrelia-infectie. Met behulp van electro-acupunctuur is uit te testen of iemand besmet is met de borrelia-bacterie. De behandeling (eventueel eerst in combinatie met penicilline) is intensief en langdurig. Bij de ziekte van Lyme is maatwerk heel belangrijk, de middelen worden specifiek afgestemd op de persoon. 
 

blauwe bes